PBMV

Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern e.V.

A B C D E F G H J K L M O P Q S T W
Pb Pf

PBMV

Die Abkürzung PBMV steht für Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern e.V.